Classes cancelled 2 months in the summer of 2024 ... from May 16th - July 23rd due to travel. We will resume July 28th. ×

Milonga

Milonga Introductory Vocabulary

Pengenalan kepada milonga yang merupakan tarian yang penuh dengan irama yang melibatkan, biasanya, melangkah pada setiap pukulan

Milonga Style

Mengasingkan unsur-unsur yang membuat milonga kelihatan seperti milonga

Milonga Kombinasi Khas

Kombinasi milonga biasa yang melibatkan lebih daripada "berjalan kaki"

Milonga Kombinasi untuk Membina Essense

Kombinasi yang direka untuk membantu membangunkan sikap dan gaya

Double Time & Traspie

Irama yang berbeza digunakan semasa menari milonga