Lead, Follow & Connection

Pampasan untuk Rakan Anda

Bagaimana anda boleh membuat kerja tarian apabila pasangan anda tidak

Sambungan

Teknik untuk membantu memahami dan memperbaiki hubungan

Memimpin

Teknik untuk membantu memahami dan memajukan plumbum

Mencipta Magic

Cara membuat makna dan kebesaran ketika menari dan tidak

Sentuh

Belajar untuk berkomunikasi dengan menyentuh cara anda mungkin berkomunikasi dengan kata-kata