October 9th - No Classes (David Traveling) . ; . October 16th - Classes moved to the ASU Tango Retreat - https://www.facebook.com/events/1353179938549605/ ×

Pertengahan - Inti

Perbendaharaan Kata dan Kombinasi

Elemen Pertengahan

Intro pertama untuk int. unsur tango - tempat yang baik untuk memulakan selepas bahan pemula

Ganchos, Boleos and Kicks - Intermediate

Mencari perpaduan dalam pelbagai tendangan

Variasi Asas - Beg / Int

Pelbagai kombinasi luar biasa dengan asal-usul dalam asas

Perbendaharaan kata - Ambil 2 - Pemimpin

Laluan kedua pada perbendaharaan kata tango teras perantaraan untuk memperbaiki teknik pemimpin

Perbendaharaan kata - Ambil 2 - Pengikut

Laluan kedua pada perbendaharaan kata tango teras perantaraan untuk meningkatkan teknik pengikut

Lebih Lanjut Mengenai Molinette

Video tambahan mengenai teknik molinette