Classes cancelled April 7th (Traveling to see the eclipse :). Classes cancelled April 21st (Tucson Tango Festival). ×

Dance Technique

Sebilangan besar video ini akan berkaitan dengan "Ide Besar" dalam tarian, seperti yang berlaku untuk tango, walaupun akan ada beberapa "Ide Besar" dalam tango di sini juga.