Dance Technique

Sebilangan besar video ini akan berkaitan dengan "Ide Besar" dalam tarian, seperti yang berlaku untuk tango, walaupun akan ada beberapa "Ide Besar" dalam tango di sini juga.