Hiasan

Hiasan

Rasa tambahan bahawa pengikut (biasanya) boleh menambah tarian - tidak diketuai

Hiasan - Ambil 2

Bagaimana untuk melakukan jenis tertentu hiasan

Hiasan - Memimpin

Pengikut yang memimpin dari pemimpin dengan cara yang berbeza

Hiasan Pemimpin dan Molinette - Adv

Membolehkan pemimpin memanjat di tempat tradisi untuk pemimpin bersinar