Milonga Kết hợp để Xây dựng Essense - Bước Hover

Xin vui lòng chia sẻ các trang web trên Facebook.
Xin vui lòng chia sẻ các trang web trên Facebook.
Bình luận
Âm nhạc
Thẻ

Lý do chúng tôi dạy bước này là bởi vì chúng tôi muốn bạn có cảm giác rơi vào một cái gì đó, về sự đình chỉ và sau đó giải phóng. Đối với milonga, bản phát hành này là bản phát hành có một số chất. Tuy nhiên, nó cũng không phải là điều mà một trong những thường sẽ làm trong milonga (David sẽ, nhưng đó là một điều khác nhau). Lý do tại sao là vì, trong milonga, bạn thường bước vào mỗi nhịp. Và điều này không. Điều này có nghĩa là dẫn đầu để nói, "không bước, di chuyển" phải rất rõ ràng (vì nó không bình thường).

Đối với những người theo dõi: Nụ hôn trên cơ thể trên là một cơ hội để thêm một chút phong cách hoặc thái độ, để thể hiện quan điểm riêng của bạn về di chuyển như thế nào.

Tên nghệ sĩ:
La Chicana
Tên bài hát:
Baldosa Floja
Tiêu đề album:
Ayer Hoy Era Mañana

(Từ một bài đánh giá): La Chicana là một ban nhạc tango nhỏ tuyệt vời với một nhà soạn nhạc gốc (Estol) và một ca sĩ quyến rũ.