Salon kiểu Close Embrace - Demo Dance - Salon Đóng Embrace

Xin vui lòng chia sẻ các trang web trên Facebook.
Xin vui lòng chia sẻ các trang web trên Facebook.
Bình luận
Âm nhạc
Thẻ

Nhớ để ở bên trong cơ thể của bạn và cẩn thận để thỏa hiệp quá nhiều khi bạn nhảy gần.

Tên nghệ sĩ:
Lucio Arce
Tên bài hát:
Sos Boleta
Tiêu đề album:
Tangos Inesperados
Trang nghệ sĩ:
http://www.myspace.com/lucioarce

Lucio Arce có một cảm giác Caberet thực sự để chơi guitar và ca hát của mình. Đôi khi, có những âm trầm, jazz và vui tươi.