Milonga Kết hợp để Xây dựng Essense - Rock và Side

Đăng một câu hỏi trên diễn đàn của chúng tôi ở đây .
Đăng một câu hỏi trên diễn đàn của chúng tôi ở đây .
Bình luận
Âm nhạc
Thẻ
  • Vũ công Tango nên làm tốt trên một dòng conga.
  • Những người đó, hoặc thực sự chúng ta nên gọi họ là séc sang một bên, đáng chú ý nhất bởi vì họ không thực sự thay đổi điều đó. Tôi biết David nói điều này trong video, nhưng nó là giá trị lặp đi lặp lại.
  • Một chút cơ thể chống lại khi bạn đi từ bên này sang phía trước hoặc phía sau thực sự giúp rất nhiều trong việc thêm hình dạng cho cơ thể.
Tên nghệ sĩ:
La Chicana
Tên bài hát:
Baldosa Floja
Tiêu đề album:
Ayer Hoy Era Mañana

(Từ một bài đánh giá): La Chicana là một ban nhạc tango nhỏ tuyệt vời với một nhà soạn nhạc gốc (Estol) và một ca sĩ quyến rũ.