Milonga Kết hợp để Xây dựng Essense - Chuyển nhanh chân

Xin vui lòng chia sẻ các trang web trên Facebook.
Xin vui lòng chia sẻ các trang web trên Facebook.
Bình luận
Âm nhạc
Thẻ

Nhiều sinh viên của chúng tôi đã tìm thấy bước này khó học. Nancy nghĩ rằng thật khó để có được tâm trí của bạn xung quanh những gì nó về. Thực hành từ từ nhiều lần và sau đó từ từ nhanh hơn sẽ làm cho nó dễ dàng hơn để có được sự thoải mái với sự phối hợp.

Tên nghệ sĩ:
La Chicana
Tên bài hát:
Baldosa Floja
Tiêu đề album:
Ayer Hoy Era Mañana

(Từ một bài đánh giá): La Chicana là một ban nhạc tango nhỏ tuyệt vời với một nhà soạn nhạc gốc (Estol) và một ca sĩ quyến rũ.