Vodite, pratite i povezujte

Naknada za vašeg partnera

Kako možete raditi ples kada vaš partner ne uspije

veza

Tehnike koje pomažu razumjeti i poboljšati vezu

Dovesti

Tehnike koje pomažu razumjeti i poboljšati vodstvo

Stvaranje magije

Načini stvaranja smisla i posebnosti kada plesati, a ne

Dodir

Učenje komunikacije s dodirom na način na koji biste mogli komunicirati s riječima