muzikalnost

muzikalnost

Akcenti, fraziranje i ritam

Izrada glazbe s plesom

Tekstura i interakcija s glazbom