Działający

Pierwszy Pass w Wykonaniu Tango

Wykonywanie tango: nie kroki, ale wszystko inne

Windy

Kroki, które wymagają zwolnienia z podłogi i związanej z nim mechaniki ciała zarówno dla lidera, jak i dla zwolenników

Windy - Sit

Tam, gdzie chcieliby się uczyć podniesienia tango ikonicowych (i odmian)

Windy - 2

Po wygodzie z siedzeniem - kilka innych wyciągów

Przykładowa choreografia

Przykład tworzenia choreografii - zastosowanie teorii

Wydajność dla tych, którzy chcą cierpieć

Hardcore subtelne, potężne techniki mające na celu osiągnięcie doskonałych wykonawców