ความคิดที่ลึกซึ้ง

วิธีการเรียนรู้ Tango

คิดอย่างไรเพื่อให้คุณปรับปรุงได้เร็วขึ้น

ความคิดที่ลึกซึ้ง

บางสิ่งที่เราคิดว่ามีความสำคัญมากกว่าคำศัพท์และเทคนิค

ใช้เวลา 4

ทำตามขั้นตอนจากหลักเกณฑ์