การเริ่มต้น

การเต้นรำครั้งแรกของคุณ

ขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญผู้เริ่มต้นทุกคนจำเป็นต้องรู้ - นี่จะทำให้คุณเริ่มเต้น

องค์ประกอบเริ่มต้นเพิ่มเติม

องค์ประกอบเริ่มต้นขั้นสูงที่พบเห็นทั่วไปและมีประโยชน์

การผสมองค์ประกอบเริ่มต้น

คุณไม่ได้ทำเสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มต้นอีกครั้ง

เทคนิคเบื้องต้น

สถานที่ที่จะเริ่มต้นด้วยเทคนิค - ไม่เพียง แต่สำหรับผู้เริ่มต้น

แทงโก้เป็นเรื่องง่าย

ช่วยให้ผู้นำในการเต้นรำ

จากหนึ่ง Ocho ไปอีก - Beg / Int

เพิ่มความสนใจในการเต้นรำโดยการเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพระหว่าง ochos ด้านหน้าและด้านหลัง