Classes cancelled April 7th (Traveling to see the eclipse :). Classes cancelled April 21st (Tucson Tango Festival). ×

Đóng Nắm Embrace

Giới thiệu về Close Embrace

Đóng nắm lấy: khiêu vũ cơ thể

Đóng Nắm Embrace - Các yếu tố bổ sung

Một số từ vựng không thường được thực hiện trong vòng tay ôm chặt nhưng hoạt động rất độc đáo

Milonguero Style Đóng Embrace

"Milonguero" - một điệu nhảy tango thường nhỏ hơn, nhịp điệu hơn và có xu hướng giữ chân trên sàn

Salon kiểu Close Embrace

Khiêu vũ trong phong cách thẩm mỹ nhưng trên cơ thể - các bước hoạt động tốt; điều chỉnh bạn phải thực hiện