Milonga

Milonga Vocabulary Vocabulary

Giới thiệu về milonga là một điệu nhảy nhịp nhàng theo cách điệu, bao gồm, thường, bước trên mỗi nhịp

Phong cách Milonga

Cô lập các yếu tố làm cho milonga trông giống như milonga

Phù hợp tiêu biểu Milonga

Các kết hợp milonga thông thường liên quan nhiều hơn là "chỉ đi bộ"

Milonga Kết hợp để Xây dựng Essense

Sự kết hợp được thiết kế để giúp phát triển thái độ và phong cách

Đôi thời gian và traspie

Nhịp điệu khác nhau thường được sử dụng khi nhảy múa milonga