Classes cancelled 2 months in the summer of 2024 ... from May 16th - July 23rd due to travel. We will resume July 28th. ×

Kiến trúc của Tango

Từ vựng tuyến tính

Tìm được sự rộng rãi và sự đa dạng bên trong đơn giản

Hệ thống chéo ở góc phải

Hầu hết tango đều có người đứng đầu và người theo đuôi đối diện với chân tự nhiên và đối diện (một bên trái, một chân phải ...). Chuỗi này: nhảy tango trong hệ thống chéo (cả trên cùng một chân với các cơ thể thường ở một góc bên phải). Trước và sau ochos là 2 ví dụ.

Khám phá các khả năng

Khám phá những gì cơ thể có thể làm và sau đó thêm các khó khăn tango

Tạo khả năng làm việc

Theo "Khám phá khả năng" - một số công cụ để cho phép thành công

Chuyển tiếp Dễ dàng

Đôi khi người ta học cách kết hợp lâu dài với một phần ở giữa hoặc cuối mà họ thực sự thích. Loạt bài này là về việc làm phần ở giữa hoặc cuối mà không cần giới thiệu dài.