Classes cancelled 2 months in the summer of 2024 ... from May 16th - July 23rd due to travel. We will resume July 28th. ×

Giúp chúng tôi

Nancy và David

Đó chỉ là chúng tôi, Nancy và David, làm việc để mang lại sự xuất sắc, giải trí và tango - miễn phí cho tất cả mọi người. Chúng tôi muốn
phát triển tài nguyên này bằng nhiều cách khác nhau.
Và bạn có thể giúp đỡ.

Email, hãy cho chúng tôi biết:

  • Bạn muốn xem những chức năng nào khác?
  • Điều gì khiến bạn nhảy tango?
  • Bạn có muốn chúng tôi ...?

Hình ảnh của phim hoạt hình người 'nhận' nó

Các cách khác để trợ giúp

Để liên hệ với chúng tôi về việc giúp đỡ, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: [email protected] hay gọi vào 480-229-8790