October 9th - No Classes (David Traveling) . ; . October 16th - Classes moved to the ASU Tango Retreat - https://www.facebook.com/events/1353179938549605/ ×
Slika Davida

Polu-privatne lekcije

 • Ograničeno na 3 parove
 • Više osobne pozornosti nego klase
 • Jedna 2 sata tjedno
 • Troškovi 160 $ ​​- četiri 2 sata
 • Ponavlja se u istom vremenskom utoru
 • Možemo vam pomoći pronaći partnera

Privatne lekcije

 • Ograničeno na 1 ili 2 osobe
 • Troškovi su $ 150 za 2 sata
 • 2 sata uključuje vođenu praksu
 • Posebni 2-satni kurikulum uključuje predavanje i demonstraciju
 • 1 sat privatni troškovi 90 dolara
 • 15 min. uzorak privatnih troškova 30 $

Niz privatnih lekcija je vrlo dobar način stvaranja romantičnog i neobičnog plesa vjenčanja. David može koreografirati posebni ples za svaku prigodu svojoj omiljenoj glazbi ili nekom odabranom od komada koje predlaže.